• NYMO TAKST OG BYGGEKONTROLL •
Jeg tilbyr taksering/rådgivning, byggekontroll, verditaksering, boligsalgsrapporter og bistår i gjerne i byggesaker med søknader, uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1, forhåndsbefaringer, overleveringer o.l.
Takstmann Svein Ole Nymo

Min bakgrunn og utdannelse:

 • Tømrerutdanning og fagbrev som tømrer.
 • Teknisk fagskole med avlagt eksamen.
 • Taksmannsutdannelse fra Eiendomsakademiet.
 • Sertifikat innen boligtaksering.
 • Medlem i Norges Takseringsforbund.
 • Veritasgodkjenning for Boligsalgsrapport
 • Gjennomført Våtromskurs for utførelse, prosjektering og for takstmenn.
 • Gjennomført kurs for radonmåling.
 • Praksis som tømrer og siden som byggeleder, prosjekteringsleder og prosjektleder.
TJENESTER
Jeg tilbyr taksering/rådgivning, byggekontroll, verditaksering, boligsalgsrapporter og bistår i gjerne i byggesaker med søknader, uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1, forhåndsbefaringer, overleveringer o.l. Med lang erfaring kan jeg vise til gode referanser, og tidligere arbeid.
KONTAKT
Ta kontakt med meg for mer informasjon og en hyggelig prat!
Nymo Takst Og Byggekontroll
Taksering/rådgivning, byggekontroll, verditaksering, boligsalgsrapporter og bistår i gjerne i byggesaker med søknader, uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1, forhåndsbefaringer, overleveringer o.l. 
Om
Nymo Takst Og Byggekontroll ble stiftet i 2013, og har siden da stadig vokst seg større. Jeg tar oppdrag i Meløy, Nordland og omegn.
Kontaktinformasjon
Tlf: 95288718
Halsosveien 71, 8178 Halsa
• NYMO TAKST OG BYGGEKONTROLL •
Jeg tilbyr taksering/rådgivning, byggekontroll, verditaksering, boligsalgsrapporter og bistår i gjerne i byggesaker med søknader, uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1, forhåndsbefaringer, overleveringer o.l.
TJENESTER
Boligsalgsrapport
«Boligsalgsrapporten - det nye verktøyet for tryggere boligsalg.» Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert ved sin gjennomgang av takstobjektet, og den tar dessuten spesielt sikte på å beskrive de forholdene som, etter takstmannens skjønn, har betydning ved eierskifte. Det er viktig at huseiere, både kjøpere og selgere, får en klar forståelse for at en brukt bolig ikke kan tilfredsstille kravene til en helt ny bolig. Boligsalgsrapport fra Norges Takseringsforbund er basert på NS 3600 – Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. Rapporten gir en grundig gjennomgang med informasjon om tilstanden til boligen. Takstmannen følger en detaljert sjekkliste, og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes. I en Boligsalgsrapport legges det spesiell vekt på de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. På den måten kan misforståelser unngås, og konflikter forebygges. Statens Strålevern anbefaler at tiltak igangsettes ved radonnivåer over 100 Bq/m³. Det er regionale og lokale variasjoner i radonkonsentrasjonen. Selv innenfor samme byggefelt kan det være store forskjeller. Lovpålagt måling av radon For utleiebolig, arbeidsplass, skole og barnehage er det lovpålagt med radonmåling. Eier skal kunne fremvise måling av radonnivå og er pliktig å iverksette tiltak hvis nivået er over tiltaksgrensen.
Uavhengig kontroll
Fra 1. januar 2013 skal det, etter Plan- og bygningsloven, gjennomføres uavhengig kontroll av søknadspliktige våtrom og av lufttetthet i nye boliger. Ved siden av å øke fokus på kvalitet er kontrollen ment å bidra til å heve kvaliteten på foretakenes arbeid generelt. Tiltakshaver (normalt huseier) må sørge for at det blir engasjert kontrollforetak for gjennomføring av uavhengig kontroll. I enebolig er det pålagt uavhengig kontroll av lufttetthet i byggets ytterveggs konstruksjoner og kontroll av tettesjikt i våtrom.
Energimerking
Boligeier har anledning til å gjøre dette selv, men en måling utført av profesjonell og uavhengig fagmann gir det mest presise og pålitelige resultatet. Ved salg eller utleie vil en slik måling være mer troverdig enn egne anslag.
Forhåndstakst
Rapporten er i prinsippet en normal verditakst, men den gjelder en ikke oppført bygning eller en ikke oppført del av en bygning. Vurderingene blir de samme som for verditaksten, men arealene beregnes på grunnlag av tegningene. Beskrivelsen lages etter anbudsdokumentene eller andre framlagte beskrivelser. Taksten er basert på fremlagte tegninger og/eller beskrivelser, reguleringsbestemmelser/planer m.m. De oppførte verdier er forhåndsvurderte og intet endelig takstresultat.
Verditakst
Rapporten utarbeides på grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av boligen. Rapporten inneholder en kortfattet teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen. Rapporten vil inneholde en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen, dog uten at det er gjort grundige undersøkelse av den tekniske tilstanden. Verdien beregnes etter vurdering av beliggenhet med en vurdering av utsikt, sol, kommunikasjon, butikker, barneskole og lignende. Verditakst benyttes hvis du skal refinansiere låne ditt, skal låne opp mer penger med boligen som panteobjekt, eller trenger en verdifastsettelse til et arveoppgjør. Det er verdt å merke seg at grundig teknisk analyse av boligen gjøres ved utarbeidelse av Boligsalgsrapport. Her kan også verdi inkluderes.
Rådgivning
Byggeteknisk rådgivning • Kontroll og oppfølging av byggeprosjekt på nye bygg og tilbygg, samt rådgivning. • Fuktkontroll av nye bygg under utførelse.
Radonmåling
Norge er et av de landene i verden som har høyest konsentrasjon av radongass i inneluften. Dette skyldes blant annet våre geologiske og klimatiske forhold. Man regner med at rundt 175.000 av den norske boligmassen har radonkonsentrasjoner over 200 Bq/m³.
Nymo Takst Og Byggekontroll
Taksering/rådgivning, byggekontroll, verditaksering, boligsalgsrapporter og bistår i gjerne i byggesaker med søknader, uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1, forhåndsbefaringer, overleveringer o.l. 
Om
Nymo Takst Og Byggekontroll ble stiftet i 2013, og har siden da stadig vokst seg større. Jeg tar oppdrag i Meløy, Nordland og omegn.
Kontaktinformasjon
Tlf: 95288718
Halsosveien 71, 8178 Halsa
• NYMO TAKST OG BYGGEKONTROLL •
Jeg tilbyr taksering/rådgivning, byggekontroll, verditaksering, boligsalgsrapporter og bistår i gjerne i byggesaker med søknader, uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1, forhåndsbefaringer, overleveringer o.l.
TA KONTAKT
Ta kontakt for mer informasjon eller spørsmål!
KONTAKTSKJEMA
Nymo Takst Og Byggekontroll
Taksering/rådgivning, byggekontroll, verditaksering, boligsalgsrapporter og bistår i gjerne i byggesaker med søknader, uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1, forhåndsbefaringer, overleveringer o.l. 
Om oss
Nymo Takst Og Byggekontroll ble stiftet i 2013, og har siden da stadig vokst seg større. Jeg tar oppdrag i Meløy, Nordland og omegn.
Kontaktinformasjon
Tlf: 95288718
Halsosveien 71, 8178 Halsa
• NYMO TAKST OG BYGGEKONTROLL •
Jeg tilbyr taksering/rådgivning, byggekontroll, verditaksering, boligsalgsrapporter og bistår i gjerne i byggesaker med søknader, uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1, forhåndsbefaringer, overleveringer o.l.
Nymo Takst Og Byggekontroll ble stiftet av Svein Ole Nymo i 2013, og har siden da stadig vokst seg større. Jeg har per dags dato mange utførte oppdrag og fornøyde kunder. Mange års erfaring med utfordrende og krevende arbeid har gitt meg kunnskapen til å utføre en jobb sikkert, og med god kvalitet. Jeg tar oppdrag i Nordland og omegn.
Jeg legger vekt på, og vil alltid jobbe mot:
 • Sikkerhet
 • Enkelhet for kunden
 • Fleksibilitet
 • Kostnadseffektivitet
 • Løsningorientert
 • Kvalitet
Nymo Takst Og Byggekontroll
Taksering/rådgivning, byggekontroll, verditaksering, boligsalgsrapporter og bistår i gjerne i byggesaker med søknader, uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1, forhåndsbefaringer, overleveringer o.l. 
Om
Nymo Takst Og Byggekontroll ble stiftet i 2013, og har siden da stadig vokst seg større. Jeg tar oppdrag i Meløy, Nordland og omegn.
Kontaktinformasjon
Tlf: 95288718
Halsosveien 71, 8178 Halsa